Uit een enquête van de Confederatie Bouw bleek eind vorig jaar nog dat er voor maar liefst 80 miljoen euro materiaal wordt buitgemaakt bij diefstallen op Belgische bouwwerven. Als bouwer zorg je maar beter voor het degelijk verzekeren van je werf. Hier de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje.

Werf verzekeren? Dat is Maatwerk.

Een werf verzekeren, is maatwerk want vaak hebben de aannemer en architect al een eigen verzekering.

De eerste stap is dus nagaan welke verzekeringen er allemaal lopende zijn. Op een werf gaat het snel over grote bedragen en de risico’s zijn niet mis.

Wie is precies aansprakelijk?

Op een bouwwerf zijn vaak meerdere bouwpartners tegelijk aan het werk. Bij schade is het dus niet evident om te achterhalen wie aansprakelijk is.

Werf verzekeren met de ABR-verzekering

Om je in te dekken tegen al deze risico’s is er eigenlijk maar één goede bescherming: de ABR-verzekering. ABR staat voor Alle Bouwplaats Risico’s. Deze polis dekt in de eerste plaats verlies, vernieling of beschadiging aan het gebouw in opbouw.

Wat houdt verzekering aannemer in?

Als je als aannemer een ABR-verzekering heeft afgesloten voor jouw werf kan je nagaan of je de bescherming voldoende vindt. En indien nodig zelf extra bescherming voorzien door contact op te nemen met je verzekeraar.

Wat dekt ABR?

De ABR-verzekering kan naargelang de voorwaarden verschillende gevaren dekken:

De schade die aan de werf wordt toegebracht alsook aan de materialen en gereedschappen op de werf door natuurkrachten, een (gedeeltelijke) instorting, een brand of een ontploffing, diefstal of vandalisme, …
De burgerlijke aansprakelijkheid in verband met de bouwwerkzaamheden, dus voor zowel lichamelijke als materiële en immateriële schade geleden door de werken. Opgelet! Het contract moet aangegaan zijn vóór de start van de werken

Lees meer over wat je kan doen om je preventief te beschermen tegen diefstal op de werf en wat je best doet als je zelf slachtoffer bent.

Bron: Confederatie Bouw