In 2022 werd de basisveiligheidsopleiding verplicht voor alle werknemers uit paritair comité 124. In april 2023 werd dit uitgebreid naar iedereen die actief is op een bouwwerf of er toegang tot heeft. Hiertoe behoren niet alleen werknemers, maar ook zelfstandigen en gedetacheerden.

Verplichte basisveiligheidsopleiding

De basisveiligheidsopleiding is een acht uur durende opleiding waarin bouwprofessionals bewust worden gemaakt over de risico’s en gevaren die ze lopen op een bouwwerf. De cursus zoomt in op de wettelijke preventieprincipes, preventiemaatregelen en de algemene veiligheidsregels die gelden op een bouwwerf.

De cursus werd gecreëerd voor nieuwkomers in de bouwsector en moet binnen de maand na de start van de tewerkstelling volbracht worden. Wie de afgelopen 10 jaar minstens 5 jaar in de sector actief is, hoeft de cursus niet te volgen. Ook voor wie al een opleiding basisveiligheid VCA of een gelijkwaardige opleiding gevolgd heeft, wordt een uitzondering gemaakt. 

Elke zelfstandige is voor zichzelf en zijn personeel verantwoordelijk voor de naleving van deze verplichting. In geval van onderaanneming gaat de verantwoordelijkheid zelfs nóg verder: de hoofdaannemer kan immers ook (mee)verantwoordelijk worden gesteld voor inbreuken verder in de onderaannemingsketen. Wie de opleidingsverplichting niet (correct) naleeft, riskeert een proces-verbaal en een boete.

Bronnen: wegenbouw.be en Vlaamse Overheid