De populariteit van elektrische wagens is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Toch zijn er op veel plaatsen nog te weinig oplaadvoorzieningen voor deze voertuigen. De Vlaamse regering keurde daarom – al enige tijd geleden – een besluit goed om gebouwen en parkeervoorzieningen beter af te stemmen op de komst van elektrische voertuigen.

Verplichting laadpalen

Volgens deze regelgeving moeten de parkeerplaatsen bij welbepaalde (grote) projecten worden voorzien met één of meerdere aansluitingen voor laadpalen. De elektrische laadpalen hoeven nog niet onmiddellijk te worden geplaatst. Wel moeten de goten voor elektrische kabels worden voorzien, zodat de parkeerplaats in de toekomst kan dienen als oplaadpunt. 

Deze maatregel is vooral van toepassing op grote(re) woonprojecten en appartementsgebouwen. Het moet immers gaan om een bouw- of verbouwproject met minstens twee parkeerplaatsen in een gebouw of op een naburig parkeerterrein. De oprit van een woning wordt niet gezien als een parkeerplaats en telt dus niet mee.

Wie deze maatregel niet naleeft, kan een boete krijgen per laadpunt en per parkeerplaats die niet is voorbereid op de komst van een laadpaal.

Bron: Livios