De bouwsector staat steeds vaker onder druk bij de uitvoering van bouwprojecten. Aannemers moeten immers steeds vaker rekening houden met (extra) korte uitvoeringstermijnen, strenge kwaliteitseisen, toenemende techniciteit en beperkte bouwbudgetten. Bovendien zijn op de werf meestal heel wat bouwactoren aanwezig: architecten, landmeters, ingenieurs, (onder)aannemers, leveranciers, etc. Het is in de praktijk dan ook quasi onvermijdelijk dat er misverstanden ontstaan tussen de verschillende bouwpartners, met alle gevolgen van dien. Een mogelijke oplossing voor deze problemen? Het gebruik van ‘BIM’!

BIM is een afkorting en staat voor ‘Building Information Modeling’, ‘Building Information Model’, ‘Building Information Management’ of ‘het bouwinformatiemodel’. Het is een digitaal model, waarin data en gegevens worden uitgewisseld tussen de verschillende bouwpartners en dit nog vóórdat de uitvoeringsfase van het bouwwerk start. De bouwpartners gaan vooraf digitale bouwmodellen opbouwen en onder elkaar delen om vervolgens het project te ontwerpen en de uitvoering ervan digitaal te simuleren. BIM is evenwel niet alleen een 3D-model van een gebouw. Het model bevat eveneens informatie over élk aspect van het gebouw, gaande van de grootte en de positie van de verschillende bouwelementen (bv. ramen, deuren, muren) tot de technische eigenschappen en de energieprestaties.

Werken volgens BIM biedt talrijke voordelen voor alle bouwpartners, omdat de problemen op de werf kunnen worden gereduceerd:

  • Het ontwerpteam kan reeds in een vroege fase fouten of (ruimtelijke) problemen opsporen, verschillende scenario’s simuleren, anticiperen op mogelijke uitvoeringsproblemen, etc. Op die manier kan het ontwerpteam kwaliteitsvolle plannen afleveren aan het bouwteam.
  • Op basis van die plannen kan het bouwteam vervolgens een correcte prijs geven en de uitvoeringstermijn beheersen aan de hand van de actuele info in de BIM-module.
  • De bouwheer krijgt een volledige overview op het bouwproject, vanaf het ontwerp tot en met het onderhoud en beheer van het bouwwerk.

Hoewel BIM de laatste jaren sterk is gegroeid in België, is het nog niet volledig geïntegreerd in de Belgische bouwsector en blijft er nog steeds ruimte voor verdere ontwikkeling en implementatie.

Bronnen: BIMportal en Vlaamse overheid