Beton wordt wereldwijd het meest gebruikt als bouwmateriaal. Logisch, want beton heeft een lange levensduur, kan veelzijdig worden ingezet en is onderhoudsvriendelijk en brandveilig. Het doorgedreven gebruik van beton in de bouwsector heeft echter ook een keerzijde: de impact op het milieu en het klimaat. Zo zorgt de productie van cement alleen al voor 7% van de totale CO₂-uitstoot. Willen we de milieu-, klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen halen, dan is het dus cruciaal dat de betonsector mee aan de kar trekt.

Vanuit die wetenschap is het Vlaams Betonakkoord tot stand gekomen. Dit akkoord komt vanuit de betonsector en is een initiatief van ‘Groen Beton Vert’, ‘Buildwise, ‘Vereniging van sloop-, ontmantelings- en recyclagebedrijven’, ‘Fedbeton’ en ‘Embuild Vlaanderen’. De ambities van het Vlaams Betonakkoord kunnen worden samengevat als volgt:

1. Op het vlak van het materiaal beton op zich:

  • Tegen 2030 verminderen we de CO₂-uitstoot afkomstig van de productie van beton in Vlaanderen met 50% (t.o.v. de emissies in 1990). Het begrip ‘productie’ wordt ruim geïnterpreteerd en verwijst o.a. naar de ontginning en het hergebruik van grondstoffen en naar het transport en de bouw/installatie.
  • Tegen 2050 streven we bovendien naar 0 kg CO₂ per m³ geproduceerd beton in Vlaanderen.
  • Tegen 2030 wordt het beton dat vrijkomt bij sloop en geschikt is voor de productie van hoogwaardige betongranulaten gerecycleerd in stortklaar beton, wegenbeton en/of geprefabriceerd beton.

2. Op het vlak van de toepassingen van beton in gebouwen en infrastructuur:

  • Tegen 2030 worden gebouwen en kunstwerken zo ontworpen dat betonnen elementen maximaal kunnen worden hergebruikt of functioneel kunnen worden aangepast. Ook moet het gebruik van recyclage-verhinderende stoffen worden vermeden.
  • Tegen 2030 moet telkens het meest geschikte duurzame betonmengsel worden gebruikt. Hiervoor is het nodig dat de rekenregels en kwaliteitsborging worden aangepast.

Om deze doelstellingen te realiseren, moeten vijf werkpaden worden bewandeld. Dit veronderstelt een evaluatie en eventuele bijsturing van de huidige werkwijzen en visies. Bovendien is het Vlaams Betonakkoord op zich ook een dynamisch gegeven: ook in de toekomst blijft voortdurende doorlichting en bijsturing noodzakelijk.

Inmiddels werd het Vlaams Betonakkoord ondertekend door meer dan 70 aannemers, betonproducenten, brekers, studiebureaus, certificering- en controlebureaus, onderzoekscentra, overheden, federaties en andere instanties.

Bronnen: Betonakkoord Vlaanderen, Embuild Vlaanderen, BIS-beurs