Bij een nieuwbouw, een grote verbouwing of een afkoppeling en weer aankoppelen aan het rioolnet is de keuring van je privé-riolering verplicht. Deze keuring garandeert de correcte aansluiting van de privé-riolering op het openbaar rioleringsstelsel.

Wat wordt gekeurd?

De keuring gaat onder meer na of er een correcte scheiding is tussen hemelwater en afvalwater. Daarnaast gaat men na of de privé-riolering op een correcte wijze is aangesloten op het openbaar rioleringsstelsel. Verder wordt er ook gecontroleerd of het regenwater voldoende in de bodem kan wegtrekken en of alle overlopen correct aangesloten zijn.

De keurder kan tijdens de keuring verschillende tests uitvoeren, afhankelijk van wat hij nodig acht voor een correcte keuring. Zo kan hij een visuele controle uitvoeren, maar hij kan ook een rookproef of geluidsproef uitvoeren. Als uit de tests blijkt dat alles in orde is, krijg je een conformiteitsattest. Is je riolering niet in orde? Dan krijg je een non-conformiteitsattest en moet je het euvel laten herstellen en daarna je riolering opnieuw laten keuren.

Voorbereiding voor de keuring

Om je riolering te laten controleren, moeten de rioleringsbuizen natuurlijk al gelegd zijn en de voorziene sleuven in de grond zitten. Uiteraard laat je de controle best uitvoeren nog voor je de vloer hebt laten leggen, zodat de keurder zijn werk gemakkelijk kan uitvoeren.

Enkel erkende keurders hebben de bevoegdheid een riool te keuren. Vraag dus even een lijst van erkende keurders op bij je rioolbeheerder. Wij raden aan bij de verschillende keurders op de lijst een offerte te vragen en de prijzen te vergelijken.