Als bouwbedrijf kun je niet omheen het afval dat bouwwerken met zich meebrengt. Maar, je zoekt best uit wat er nu wel en niet in een gemengde container mag, want de boetes voor verkeerd gesorteerd afval kunnen oplopen. Afvalbeheer is een gewestelijke bevoegdheid wat betekent dat drie instanties beslissen over de regels en de organisatie: OVAM in Vlaanderen, Leefmilieu Brussel in Brussel en Département des Sols et des Déchets van de Waalse regering in Wallonië. De gewesten laten dan nog eens elke gemeente de afvalophaling op haar grondgebied verzorgen. Bouwbedrijven die dus zowel in Brussel, Vlaanderen als Wallonië werken, moeten rekening houden met de verschillende regelgeving. In dit artikel lichten we toe welk afval thuishoort in een gemengde container in Vlaanderen.

Gemengde container

Voor bouw- en sloopafval wordt vaak gekozen voor een gemengde container. Zeker bij het slopen van gebouwen of bepaalde ruimtes is het niet vanzelfsprekend om de verschillende afvalstromen gescheiden te houden. Maar wat mag er precies in?

Onder gemengd afval valt een heleboel; inboedel, bouw- en sloopafval, kunststof, plastic, hout, karton en papier, schroot, metalen, ijzer en textiel. Bouw- en sloopafval bevat alle afvalstromen die vrijkomen bij het verbouwen, slopen of opruimen van bijvoorbeeld een woning of appartementencomplex. Deze diverse afvalstromen mogen dus door elkaar in de gemengde container zitten.

Er zijn echter ook bepaalde zaken die er niet in mogen. Het gaat daarbij voornamelijk om asbesthoudende materialen, roofing, eternit, teerhoudende asfalt, ytong, KGA, verfpotten, gyproc, isolatie, glas, vervuilde grond, boomstammen, snoeiafval, autobanden of elektrische toestellen. 

Bij grote werken kan je er toch voor kiezen om gebruik te maken van aparte containers. Heb je duidelijk veel steenpuin of hout? Dan kan je dat makkelijk in twee verschillende containers verzamelen. Op die manier kunnen de verschillende afvalstromen beter worden gerecycleerd.

Bij twijfel kun je steeds contact opnemen met de verhuurders van de containers.