Duurzaam bouwen is een grote uitdaging voor de bouwsector. Het zal je niet verbazen dat de sector de grootste verbruiker van grondstoffen en materialen is. Ook afbraak- en sloopwerken produceren heel wat afval. Het gaat hier jaarlijks om zo’n 33% van het geproduceerde afval in Europa. Dergelijke omvangrijke afvalstroom zorgt vanzelfsprekend voor de nodige uitdagingen. Maar, laat de bouwsector nu net ook het domein bij uitstek zijn met de mogelijkheden hier iets aan te veranderen. 

Gerecycleerd beton als schoolvoorbeeld

Al tientallen jaren is men bezig met het uitwerken van technische oplossingen en beheersystemen om puin te recycleren en opnieuw te verwerken in onder andere secundair beton. Beton is zeer vervuilend, maar onmogelijk weg te denken uit de bouw- en infrasector. Het is dus belangrijk om beton zo duurzaam mogelijk te maken. 

Vlaanderen, Nederland en Oostenrijk zijn koplopers in bouw- en slooprecyclage. De Tijd meldt dat in 2019 de 344 gecertificeerde brekers in Vlaanderen zo’n 16,5 miljoen ton gerecycleerde granulaten produceerden. Dat wil zeggen dat ruim 98 procent van het puin wordt gerecycleerd. En daar mag Vlaanderen best trots op zijn.

Wat maakt gerecycleerd beton zo duurzaam?

Er zijn verschillende aspecten waardoor gerecycleerd beton duurzaam is. Beton bestaat uit zand, grind en cement. Cement is het meest vervuilende onderdeel. Men bespaart een groot gedeelte van de milieubelasting door cement terug te winnen en te recyclen. Het recycleren van bouwmaterialen als zand en grind betekent ook dat er minder nieuwe zand- en steengroeven worden geopend. 

Gerecycleerde granulaten zijn ook een heel stuk goedkoper dan ‘nieuw’ ontgonnen grondstoffen. Willy Goossens, de woordvoerder van de Producenten van Recycling Granulaten (FPRG) meldt aan Bouwwereld dat granulaten meestal worden gebruikt als funderingsmateriaal. De besparing kan daar oplopen tot 10 euro per ton. Over het algemeen kan men 20 à 30 procent gerecycleerde granulaten gebruiken om beton te maken.

Amsterdamse primeur

In Amsterdam zijn ze gestart met een pilot project waarbij beton gebruikt wordt dat bestaat uit 100 procent gerecycled grind, 50 procent gerecycled zand en 15 procent gerecycled cement. Dat is een primeur, want het leidt tot een secundaire samenstelling van 75 procent. De Nederlandse betonleverancier Rutte Groep paste nieuwe scheidingstechnieken toe waardoor het mogelijk is om de oorspronkelijke grondstoffen van beton (grind, zand en cement) volledig terug te winnen. De komende jaren zal men testen hoe dit nieuwe secundaire beton zich gedraagt in verschillende weersomstandigheden. Naar verwachting zou dit project zo’n 27% CO2 uitstoot en 26% MKI (milieukostenindicator) besparen.

 

Bron:
De Tijd
Bouwwereld.nl