Hoe kan de bouwsector zich wapenen tegen prijsstijgingen?

De grondstoffencrisis hangt al een tijdje als een donkere wolk boven de bouwsector. De prijzen van grondstoffen en materialen zijn onvoorspelbaar en blijven stijgen. Ook de leveringsproblemen en de vertraging in de bevoorrading hebben een niet te onderschatten invloed. Het is niet verwonderlijk dat dit niet zonder gevolgen is voor de bouwsector. Hoe kun je als aannemer of ondernemer zo goed mogelijk omgaan met deze crisis?

Modelbrieven en -clausules

Eerst en vooral roept Confederatie Bouw alle partijen op – van fabrikant over de klant tot de aannemer – om solidair te zijn en samen redelijke oplossingen te bekomen. Zowel voor lopende als voor nieuwe contracten stelde Confederatie Bouw modelbrieven en -clausules op die een mogelijkheid van opties bieden voor aannemers en ondernemingen. Deze adviezen en modelbrieven worden regelmatig geüpdate en kunnen gebruikt worden door bedrijven naargelang hun situatie en strategie.

Indexering voor bouwmaterialen

Uit de enquête van Confederatie Bouw blijkt dat bijna de helft van de aannemers door de stijgende grondstofprijzen niet meer werkt met een vooraf vastgestelde vaste prijs voor het te gebruiken materiaal. Onvoorspelbare prijzen leiden tot onvoorspelbare bouwprojecten, dat is duidelijk. 

“Bij aannemingscontracten is de prijsvorming vrij. Er hoeft zelfs geen prijs vastgelegd te zijn”, meldt Frank Burssens, advocaat vastgoed- en bouwrecht bij Everest Law aan De Tijd. “Als er wel prijsafspraken zijn, kan dat een vaste prijs zijn voor het totaal van de werken of eenheidsprijzen voor materialen en werkuren. Daarbij kan een indexering voorzien zijn in het contract.” Om de evolutie van de prijsstijgingen en de eventuele meerkost voor de eindklant goed te berekenen wordt vaak gebruik gemaakt van de I-waarde, de index die de evolutie van de materiaalkosten meet. Dit indexcijfer van de bouwmaterialen wordt volgens Confederatie Bouw gebruikt in heel wat prijsherzieningsformules voor openbare aanbestedingen en ook in privé contracten. 

Maak duidelijke afspraken

Volgens Eline Debast, juridisch adviseur van het Netwerk Architecten Vlaanderen is het vooral belangrijk goede afspraken te maken. Het is belangrijk om, als je met contracten en offertes werkt, op voorhand duidelijk te maken naar de klant toe wat er gebeurt bij prijsstijgingen. Spreek dus duidelijk af vanaf welk niveau de prijsstijgingen mogen worden doorgerekend. Geef de dagprijs op moment van uitvoering ook door aan de bouwheer.  

 

Bron:
Confederatie Bouw
De Tijd