Arbeidsongevallen in de bouwsector liggen hoog in België (Bron: Federale Verzekering). Daarom is het belangrijk om steeds voldoende aandacht te besteden aan veiligheid op de werf. Volgens Confederatie Bouw moet het veiligheidsbeleid van een bouwbedrijf gericht zijn op 3 pijlers: 

 • veiligheid in het atelier 
 • veiligheid op de werf
 • inventarisatie van gevaarlijke producten

Het is dan ook belangrijk om steeds een grondige risicoanalyse op te stellen en dit als leidraad te gebruiken voor het veiligheidsbeleid. Is de werf groter dan 500 m²? Dan moet je rekening houden met enkele regels. Zo is een veiligheidscoördinator verplicht voor alle bouwplaatsen waar meer dan één aannemer aan het werk zal zijn (Belgium.be). Het is de rol van de veiligheidscoördinator om het risico in te dijken dat ontstaat door de interactie van verschillende aannemers. Werven die kleiner zijn dan 500 m² vallen onder een soepeler regeling.

Veiligheid op de werf

Wat kun je doen om de veiligheid te verbeteren?

Uit onderzoek van Welzijn op het Werk kwamen een aantal veel voorkomende inbreuken op de veiligheid naar voren. Let er dus zeker op dat je volgende punten voldoende aandacht schenkt:

 • Collectieve beschermingsmiddelen (CBM) tegen vallen van hoogte
  Een val van hoogte heeft van alle arbeidsongevallen de grootste gevolgen. Vaak zorgt zo’n val voor levenslange invaliditeit of heeft de val zelfs een dodelijke afloop. Het is dus belangrijk voldoende aandacht te besteden aan de collectieve beschermingsmiddelen.
 • Regelgeving voor vallen of vallende voorwerpen bij het plaatsen van steigers
  De schade van vallen of vallende voorwerpen kan beperkt worden door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals een helm, veiligheidsschoenen of een antival-harnas.
 • Verslag van periodieke keuring op de werf
  Elke werf moet gekeurd worden. Vergeet niet om het keuringsverslag op de werf te laten, anders ben je toch in overtreding. 
 • Gebruik van PBM
  Zoals eerder al vermeld, is het belangrijk om gebruik te maken van persoonlijk beschermingsmateriaal. Het is de taak van de werkgever om het PBM ter beschikking te stellen, maar ook de werknemer moet hier zijn verantwoordelijkheid opnemen. Ontbreken de juiste PBM? Dan moet de werknemer dit melden zodat de werkgever ervoor kan zorgen. Ook wordt aangeraden dat collega’s elkaar erop wijzen wanneer men PBM foutief gebruikt of niet gebruikt.
 • Toezicht op veilig en gezond werken door onderaannemers
  Hoofdaannemers moeten van hun onderaannemers eisen dat de veiligheidsmaatregelen nageleefd worden. 
 • Preventiemaatregelen tegen kwartsstof
  Het inademen van kwartsstof richt onherstelbare schade aan en kan zelfs leiden tot longfibrose (stoflongen) en longkanker. Het is dus heel belangrijk dat er voldoende stofvrij gewerkt kan worden en dat er preventiemaatregelen worden opgesteld.

Bron: Confederatie Bouw