Uitstel van strenger S-peil is meer dan welkom

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is tevreden over de beslissing van Minister van Omgeving Zuhal Demir om een strenger S-peil uit te stellen. Daarnaast vragen ze een versterkt energiebeleid dat naast optimale isolatie ook inzet op hernieuwbare energietoepassingen en technieken in de bouwsector.

Het S-peil is het schilpeil voor nieuwbouw. Het toont hoe goed de schil bestand is tegen koude winterdagen én tegen hete zomerdagen.  Hoe minder energie nodig is om de temperatuur van de wooneenheden op peil te houden en hoe efficiënter de vorm, hoe lager en hoe beter het S-peil.

Volgens de VCB zou een verdere verstrenging van het S-peil de isolatiekosten met 14% doen toenemen. Dat betekent zo’n €900 tot €2000.  De Vlaamse regering besliste in juli om de geplande verstrenging van S31 naar S28 met een jaar uit te stellen. In januari 2022 zal dit herbekeken worden en intussen wordt een evaluatieperiode ingelast, vertelt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.  De productie voor die bijkomende extra centimeters isolatie voor nieuwbouwwoningen stoot namelijk stilaan meer CO2 uit dan dat we tijdens de levensduur van een woning kunnen besparen. Een verstrenging van het S-peil lijkt Dillen dan ook weinig efficiënt.

Stijging kostprijs isolatie in bouwsector vertraagt het renovatieritme

Als gevolg van de schaarste op de markt (zie ook 2017) zal er in de bouwsector opnieuw een stijging van de kostprijs van isolatiematerialen worden doorgevoerd in het najaar van 2020.  Een combinatie met een strenger S-peil zou dan geleid hebben tot een totale kostprijsverhoging van zo’n 30% voor nieuwbouwwoningen.

Maar ook voor bestaande woningen creëert deze stijging van de kostprijs een nieuwe tegenslag. Gezinnen die willen renoveren, zullen meer budget nodig hebben. Dit is niet bepaald een gunstige evolutie. Het renovatieritme moet namelijk dringend opgevoerd worden (verdrievoudigd!) om de doelstellingen van 2050 te kunnen behalen.

Bron: Confederatie Bouw