Europese energie ambities

België zal nog een enorme krachtinspanning moeten leveren om tegen 2050 de Europese doelstellingen op vlak van energie te halen. Meer dan 3,5 miljoen huizen en appartementsgebouwen zullen moeten worden gerenoveerd of gesloopt om energetisch verbeterd te worden.

Voor Vlaanderen en Brussel geldt een verbruik van minder dan 100 kWh/m²/jaar en voor Wallonië is dit 85 kWh/m²/jaar. In het kader van de Europese Green Deal en de Overeenkomst van Parijs heeft ook België zich ertoe verbonden om de broeikasgassen tegen 2050 met minimum 80 tot 95% te verminderen ten opzichte van 1990 om de stijging van de globale gemiddelde temperatuur ruim onder de 2°C te houden.

Enorme opgave

De Belgische woningen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen. Elke Belgische woning zal tegen 2050 veel betere energieprestaties moeten kunnen voorleggen.

Eind 2019 lag in Vlaanderen de gemiddelde energiescore van een woning op 459 kWh/m²/jaar.  Dit wil zeggen dat slechts 1% van de huizen en 4% van de appartementen tegen 2050 het beoogde A-label zal halen.

Ook Brussel en Wallonië hebben nog heel wat werk voor de boeg. Samen komt het erop neer dat in België 99% van alle huizen en 95% van alle appartementen nog niet voldoen aan de energieambities 2050.  Dat is bijna het volledige Belgische woongebouwenbestand.

Sloop of renovatie?

Pieter Bailleul van Recticel stelt dat er goed moet worden nagedacht over de keuze tussen sloop en renovatie.  “Wie denkt aan energetisch renoveren, moet steeds het basisprincipe van de Trias Energetica in gedachten houden.  Dit principe komt erop neer dat om op een maatschappelijk verantwoorde manier energie te besparen, je eerst en vooral energieverspilling moet tegengaan door goed te isoleren.  De meest koolstofarme energie is immers de energie die je niet verbruikt.

In tweede instantie moet je maximaal gebruik maken van energie uit duurzame bronnen zoals zon, wind, grond en water.

Tenslotte gebruik je de fossiele brandstoffen die je toch nog nodig zou hebben zo efficiënt mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld via een warmtepomp of een condensatieketel”, stelt Pieter Bailleul.

Zo maak je volgens hem veel sneller sprongen vooruit dan investeren in energiezuinige technieken voor verwarming, sanitair warm water en ventilatie.

Tot slot adviseert Bailleul om meteen goed te isoleren en geen half werk te doen.  Het is immers de meest verstandige investering in jouw woning voor zowel comfort, energiebesparing als voor de meerwaarde van de woning op lange termijn.

Bron: Bouwkroniek