Wat is waterstof?

Waterstof is een uiterst licht en eenvoudig chemisch element dat zich in 2/3e van alle moleculen op aarde bevindt. Het is gas op kamertemperatuur, maar verandert naar een vloeistof bij -252,77°C en naar vaste stof vanaf -259,20°C.  Waterstof bevat tot 3x meer energie dan diesel en heeft een schone verbranding waarbij het restproduct enkel water is en dat is bijzonder goed nieuws voor het klimaat. Op aarde komt het echter niet in geïsoleerde vorm voor, want waterstof (H) verbindt zich direct met andere moleculen, voornamelijk zuurstof (O). Eén van de manieren om het te isoleren, is elektrolyse. Elektriciteit wordt dan door water (H2O) gestuurd waardoor het water zich weer opsplitst in de moleculen waterstof (H) en zuurstof (O).

Een duurzame oplossing

Als de stroom die je nodig hebt voor het elektrolyseproces, duurzaam is opgewekt via zonne-energie of windenergie, dan heb je een 100% groene en duurzame oplossing. “Waterstof kan wel eens dé energiesleutel zijn waar we al jaren naar op zoek zijn”, zegt Marc Dillen, Directeur Generaal van VCB – Vlaamse Confederatie Bouw. In Vlaanderen zijn PV-panelen in opmars en in de zomer produceren deze meer dan we vaak nodig hebben. Waterstof is daarbij de perfecte manier om energie uit zon en wind op te slaan. De nieuwste batterijen lopen namelijk nog steeds langzaam leeg waardoor de periode tussen zomer en winter niet overbrugd kan worden. Belangrijk bijkomend voordeel is dat waterstof eenvoudig getransporteerd en opgeslagen kan worden. Hiervoor kan ook het bestaande aardgasdistributienet met beperkte aanpassingen perfect hergebruikt worden. Dat bleek uit onderzoek van Kiwa, de Nederlandse technisch dienstverlener in testen, meten en certificeren (vergelijkbaar met het Duitse TÜV).

Brandstof van de toekomst

Vlaanderen staat voor een grootscheepse opdracht om de energie-efficiëntie in woningen aanzienlijk te verbeteren. Miljoenen woningen wachten op energetische investeringen. Deze nieuwe technologie in hernieuwbare energie kan bovendien een grote stap voorwaarts betekenen om woningen – en zelfs voertuigen – zomer en winter zelfvoorzienend te maken in elektriciteit, koeling en verwarming. Niet alleen voor individuele woningen, maar voor appartementsgebouwen en zelfs wijken. De mogelijkheden met waterstof lijken eindeloos. Daarom moet het potentieel in deze nieuwe techniek in kaart gebracht worden en moet er dringend een ondersteunend beleid komen. Met de doelstellingen van de Vlaamse regering in het vizier, moeten innovaties in aangemoedigd worden.

Eerste huis op waterstof

In Nederland is voorbije week een proefwoning voorgesteld die optimaal gebruik maakt van de kwaliteiten van waterstof. Het is een energiedrager, maar er komt ook restwarmte vrij als je de elektriciteit er opnieuw afhaalt. Dan krijg je heel veel warmte en dit zonder schadelijke uitstoot van broeikasgassen, want verbrande waterstof wordt gewoon water.  Elektriciteit en warm water voor je sanitair in één klap dus.  Solenco Power uit Turnhout bedacht en ontwikkelde de PowerBox. Het is een toestel dat gasflessen bevat om waterstof in op te slaan om het daarna via een brandstofcel weer om te zetten in elektriciteit. Bovendien bevat de PowerBox een katalytische boiler die de overige waterstof gebruikt om een boiler mee op te warmen, net zoals een klassieke boiler op aardgas. Door deze combinatie wordt het interessant en betaalbaar.  De volledige installatie zou zo’n €16.000 gaan kosten en een volledig huis bij forse vriestemperaturen overeind kunnen houden.

De kern van het eerste Nederlandse waterstofhuis is Vlaams, maar in Vlaanderen is er nog geen waterstofconvenant. Onderzoekers van de KU Leuven pakten dit jaar zelfs nog uit met een wereldprimeur. Een zonnepaneel dat zijn waterstof rechtstreeks uit de lucht haalt.  We hebben dus heel wat kennis en expertise in huis in Vlaanderen wat waterstof betreft, maar het blijft nog even wachten op de eerste Vlaamse waterstofwoning.

Bron: bouwenenwonen.net