De schadelijke uitstoot van uitlaatgassen en broeikasgassen in steden vraagt om aandacht. Ook in de bouwsector wordt nagedacht over een luchtreinigende dakpan of intelligente gevelverf. Nelskamp en STO dragen beiden hun steentje bij.

Luchtreinigende dakpan

Nelskamp heeft naar aanleiding van de Nederlandse stikstof-uitspraak de ClimaLife betondakpan op de markt gebracht. Hiermee wil het de schadelijke uitstoot van uitlaatgassen door verkeer, verwarming en industrie terug dringen en dan vooral in dichtbevolkte gebieden.  Het is de enige luchtreinigende dakpan die zowel stikstof, stikstofoxide als stikstofdioxide omzet in niet-schadelijke stoffen zoals NO3, nitraatmoleculen.

Een dakoppervlakte van 200m² reinigt de schadelijke uitstoot van 45.000 gereden autokilometers, ieder jaar opnieuw. Deze bijzondere dakpan bevat een toplaag die de vuile lucht die het oppervlak nadert, reinigt. De achterblijvende vuildeeltjes spoelen weg door de regen en brengen geen schade meer toe aan het milieu.

Het oppervlak blijft op deze manier ook veel schoner dan bij een gewone dakpan. Niet onbelangrijk is dat de productie van de ClimaLife dakpannen veel minder energie vraagt dan andere dakbedekkingen. Bovendien zijn ze na gebruik volledig recycleerbaar.

Intelligente gevelverf

Broeikasgassen in steden tasten de gezondheid van de inwoners aan en daar wil STO actief iets aan doen. Het bedrijf STO heeft de innovatieve gevelverf StoColor Photosan op de markt gebracht die volledig autonoom de concentraties stikstofoxide en ozon zuivert die zich op een geveloppervlak afzetten.

Een onafhankelijk Duits instituut heeft praktijktesten uitgevoerd en de resultaten zijn veelbelovend!  Een gemiddelde woning met een geveloppervlakte van 250m² beschilderd met StoColor Photosan neutraliseert de schadelijke stoffen die een Euro-6 dieselmotor uitstoot over een afstand van ongeveer 25.000 km.

Deze gevelverf kan op bijna alle ondergronden worden toegepast, uiteraard volgens de regels van goed vakmanschap. Ze is in 180 verschillende kleuren verkrijgbaar.

STO gebruikt deze verf al een tijdje in verschillende landen, maar er is nu een groot Belgisch project op til met een grote winkelketen.  In de toekomst hoopt STO nog meer grootschalige projecten uit te voeren. Bovendien hoopt ze op een samenwerking met overheden voor de bekleding van grote overheidsgebouwen en tunnels rond drukken verkeersassen.

De luchtreinigende dakpan en de intelligente gevelverf van Nelskamp en STO zijn binnen de bouwsector alvast een stap in de goede richting om de schadelijke uitstoot te verminderen.

Bron: Bouwen en Wonen