Goede werkkledij is cruciaal in de bouwsector, zowel om veiligheidsredenen als voor bescherming, warmte, koelte en comfort. Beschermende kleding of multinorm werkkleding beschermt je tegen statische elektriciteit, vlammen/hitte of chemicaliën. Vaak wordt beschermende werkkleding ook gecombineerd met hoge zichtbaarheid elementen. 

Met high visibility werkkleding ben je overal en altijd zichtbaar, zowel overdag als ‘s nachts, in elk weer en in elke werkomgeving. Er bestaan verschillende gradaties in high visibility werkkleding, naargelang de vereisten van de job. Elke werkgever weet welke regels en voorschriften in verband met kledij van toepassing zijn voor de job. Hoge zichtbaarheidskleding is verplicht voor iedereen die op straten, wegen en bouwplaatsen werkt. 

High visibility werkkledij

De 3 klassen

High visibility kledij wordt onderverdeeld in drie verschillende klassen waarbij klasse 1 de minste eisen stelt aan het gebruik van reflecterende oppervlakken en reflecterende tape. Klasse 3 is de hoogste klasse en heeft een hogere zichtbaarheid dan klasse 1 en 2. 

Klasse 1 heeft 0,14 m² fluorescerend materiaal op het kledingstuk en 0,10 m² reflecterend materiaal. Klasse 1 mag gedragen worden door bezoekers van de werkzaamheden waar normaal Klasse 3 vereist is. Bezoekers dienen dan wel begeleid te worden door iemand die in het gebied werkzaam is.

Klasse 2 heeft 0,50 m² fluorescerend en 0,13 m² reflecterend materiaal op het kledingstuk. Klasse 2 mag gedragen worden door toezichthouders op de werkzaamheden waar Klasse 3 vereist is, bij gunstige weersomstandigheden en bij voldoende zichtbaarheid.

Klasse 3 tot slot heeft 0,80 m² fluorescerend materiaal en 0,20 m² reflecterend materiaal. Klasse 3 is verplicht op bouwplaatsen, wegen met maximumsnelheid hoger dan 60 km/u, bij actieve treinrails en reddingsoperaties. Bij twijfel wordt steeds aangeraden om te kiezen voor Klasse 3.

Normering

De norm EN ISO 20471 specificeert de presentatie-eisen van beschermende kleding met verhoogde zichtbaarheid. Beschermende kleding met de norm EN ISO 20471 biedt de drager zichtbaarheid in gevaarlijke situaties en onder alle omstandigheden, overdag en ‘s nachts bij voertuigverlichting. De werkkledij wordt geclassificeerd op basis van het oppervlak fluorescerend materiaal en de reflecterende oppervlaktes in combinatie met specifieke ontwerpvereisten. 

 

Bron: www.blaklader.be/nl/merk/handleidingen-en-how-tos/combinatie-certificering en www.dassy.eu/nl/Technische_informatie/Normeringen_en_classificaties/