Vandaag is 40% van de CO2-uitstoot in ons land afkomstig van fossiele energiebronnen in gebouwen, zoals stookolie en aardgas. Dat zal binnenkort veranderen, want fossielvrij bouwen wordt zeer snel de standaard in Vlaanderen. De Vlaamse overheid heeft het verbod op fossiele brandstoffen bij nieuwbouw immers vervroegd van 2026 naar 2025. Door het aardgasaansluitingsverbod met één jaar te vervroegen wil de Vlaamse overheid sneller afstappen van fossiele brandstoffen.

Vanaf 2025 zal het ook verplicht zijn om een (volledig) elektrische warmtepomp te voorzien bij nieuwbouw. Initieel voorzag de Vlaamse overheid een overgangsperiode: vanaf 2023 zou het verplicht zijn om (minstens) een hybride warmtepomp te voorzien bij nieuwbouw. Een hybride warmtepomp werkt zowel op elektriciteit als op gas en werd dus voorgesteld als een geschikte tussenoplossing. Deze overgangsperiode is nu echter geschrapt. De Vlaamse overheid kiest ervoor om (volledig) elektrische warmtepompen te verplichten vanaf 2025.

Defossilisering is nu al de trend bij nieuwbouw, zo blijkt ook uit een recente enquête bij bouwprofessionals door Embuild Vlaanderen (Vlaamse Confederatie Bouw) en Techlink. Heel vaak kiezen bouwheren ervoor om de gebouwen uit te rusten met een PV-installatie, een warmtepomp en/of laadinfrastructuur. Een lucht-water warmtepomp en geothermische warmtepomp blijken ook alsmaar aan populariteit te winnen. Doordat de vraag naar warmtepompen explodeert, vreest de Bouwunie evenwel voor leveringsproblemen.

Fossielvrije nieuwbouw

Bronnen: Embuild Vlaanderen (Vlaamse Confederatie Bouw), Bouwen aan Vlaanderen, Bouwkroniek en Livios