Vanaf 1 oktober 2022 kunnen particulieren en bedrijven ‘Mijn VerbouwPremie’ aanvragen. Dit is een eengemaakte premie voor renovaties en investeringen die inzetten op de woonkwaliteit en energie-efficiëntie van gebouwen. In essentie kan de premie worden aangevraagd voor volgende categorieën van renovaties en investeringen:

  • Isolatie en renovatie van het dak;
  • Isolatie en renovatie van de buitenmuren;
  • Isolatie en renovatie van de vloer;
  • Plaatsing van een warmtepomp, een warmtepompboiler en een zonneboiler;
  • Renovatie van ramen en deuren (glas en buitenschrijnwerk);
  • Binnenrenovatie (binnenmuren, plafonds en trap);
  • Vernieuwing van elektriciteit en sanitair;
  • Plaatsing van een gascondensatieketel.

Voert men één van bovenstaande werken uit aan een gebouw, dan kan men dus aanspraak maken op een uitbetaling van de premie. Het begrip ‘gebouw’ moet trouwens ruim worden geïnterpreteerd: niet alleen renovaties en investeringen aan woonhuizen, maar ook aan appartementen, appartementsgebouwen, bedrijfspanden, magazijnen en kantoorruimtes vallen onder de scope van het premiestelsel. 

Om in aanmerking te komen voor de premie gelden uiteraard een aantal voorwaarden. Zo moet het gebouw in het Vlaams Gewest gelegen zijn en (minstens) 15 jaar oud zijn. Deze leeftijdsvoorwaarde geldt niet voor de plaatsing van een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler: hiervoor is enkel vereist dat het gebouw minstens 5 jaar vergund is en voldoet aan de EPB-voorwaarden.

Op welk premiebedrag men recht heeft, is o.a. afhankelijk van de gezinssamenstelling, het gezinsinkomen en het gebouwtype (woongebouw of niet-woongebouw). Door deze gegevens in te vullen in de digitale simulator van de Vlaamse overheid, kan de premie eenvoudig worden berekend.

Mijn VerbouwPremie

Bron: Vlaamse Overheid