Op 10 februari 2023 werd een nieuwe versie van de Hemelwaterverordening goedgekeurd door de Vlaamse overheid. Deze verordening vervangt de eerdere regelgeving uit 2013 en bevat (o.a.) regels over regenwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en de gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Volgens de Vlaamse regering hield de verouderde regelgeving uit 2013 geen rekening met de evolutie van het klimaat. Hevige regenval en langere periodes van droogte komen vandaag immers steeds vaker voor. Het is vanuit die wetenschap en vanuit de visie dat ‘elke druppel telt’ dat de Vlaamse overheid de regelgeving heeft aangescherpt en verstrengd.

Zo zijn ook de minimale volumes voor regenwaterputten bij eengezinswoningen opgetrokken. Om te weten hoe groot de regenwaterput moet zijn, wordt rekening gehouden met de horizontale dakoppervlakte:

  • Is het dakoppervlak kleiner dan 80 m², dan volstaat een regenwaterput van 5.000 liter.
  • Is het dakoppervlak groter dan 80 m² maar kleiner dan 120 m², dan moet een regenwaterput van 7.500 liter worden geplaatst.
  • Is het dakoppervlak groter dan 120 m² maar kleiner dan 200 m², dan is een regenwaterput van 10.000 liter verplicht.
  • Is het dakoppervlak groter dan 200 m², dan moet men in principe minimum 100 liter per m² voorzien.

Deze regels gelden overigens niet alleen bij de nieuwbouw of herbouw van een gebouw, maar ook bij verbouwingen met werken aan de afwatering en bij uitbreidingen van een bestaand gebouw.

De nieuwe regelgeving is op vandaag nog niet van kracht. Ze treedt pas in werking op 2 oktober 2023 en is van toepassing op vergunningsaanvragen en meldingen die vanaf die datum worden ingediend.

Bronnen: Vlaamse overheid en BIS Beurs