Asbest is een sterke, isolerende en goedkope bouwstof. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat asbest zeer lang gebruikt werd in allerhande bouwmaterialen. Omdat blootstelling aan asbest heel wat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, werd het gebruik ervan echter verboden vanaf 2001. Vandaag wil de Vlaamse overheid het asbest dat in gebouwen aanwezig is, opsporen. Daarom wordt – vanaf 23 november 2022 – een asbestattest verplicht bij de verkoop van een gebouw met bouwjaar vóór 2001.

Wie voortaan zijn woning wenst te verkopen, dient dus een asbestexpert onder de arm te nemen. Deze expert doet een visuele inspectie van het gebouw, een eventuele staalname van verdachte materialen en een nazicht van eventuele bewijsdocumenten. Op basis van het verslag van deze expert wordt vervolgens een asbestattest verleend door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). In dit attest wordt vermeld welke materialen asbest bevatten, hoe je het aangetroffen asbest kunt beheren of verwijderen en hoe je het gebouw asbestveilig kunt maken.

Door het asbestattest te verplichten bij de verkoop van een gebouw met bouwjaar vóór 2001 worden de verkoper en koper beter geïnformeerd omtrent de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Ook huurders worden beter geïnformeerd, want wie een gebouw verhuurt en reeds over een asbestattest beschikt, moet een kopie van het attest aan de huurders bezorgen.

In de toekomst zal het verplichte karakter van het asbestattest worden uitgebreid. Tegen 2032 wordt het asbestattest immers verplicht voor elke eigenaar van een gebouw met bouwjaar vóór 2001, dus ook als men geen plannen heeft om het gebouw te verkopen.

Verplicht asbestattest

Bronnen: OVAM en Livios