De winter staat voor de deur en bouwwerven kunnen mogelijks vertraging oplopen door ‘weerverletdagen’. Dit zijn dagen waarop er niet gewerkt kan worden in de bouw, als gevolg van het slechte weer. Werken in slecht weer is niet alleen gevaarlijk. Regen, wind en vrieskou kunnen voor sommige materialen, producten en opdrachten ook problemen opleveren. Daardoor is het soms verstandiger om bepaalde zaken uit te stellen. Vorst, wind of neerslag kunnen er allemaal voor zorgen dat een werf stil komt te liggen. Maar wanneer kan een aannemer beroep doen op weerverlet, en hoe zit het met de vergoeding voor de vertraging die de bouw oploopt?

Officiële weerverletdagen worden vastgelegd door het KMI

Weerverletdagen kunnen niet verzonnen worden. Het KMI heeft enkele basiscriteria vastgelegd, op basis waarvan ze beslissen of er sprake is van weerverlet of niet. Er is sprake van weerverlet als:

 • De temperatuur om 7 uur ’s ochtends 0 °C bedraagt of kouder.
 • Er minimaal 4 uurvakken met neerslag zijn voorspelt overdag.
 • De neerslag die valt meer dan 5 mm per vierkante meter per dag bedraagt.
 • Er rukwinden van 70 km/uur of meer zijn voorspeld.

Vooral buitenwerk is gevoelig voor weerverlet. Uiteraard komen vooral werkzaamheden die buiten gebeuren in aanmerking voor weerverletdagen.

Voorbeelden zijn:

 • Grondwerken
 • Metselwerken
 • Dakwerken
 • Cementeringswerken
 • Buitenschilderwerk
 • Gevelpleister aanbrengen
 • Het plaatsen van buitenschrijnwerk

Ook sneeuw heeft invloed op de bouwactiviteiten. Uiteraard betekent een weerverletdag niet automatisch dat er ook niet gewerkt wordt. Als er alleen binnen gewerkt moet worden, dan kan er immers ook bij regen gewerkt worden.

Hoe zit het met de vergoeding voor weerverlet?

Er is geen vergoeding indien er vertraging wordt opgelopen als gevolg van weerverletdagen. Toch zorgt dit vaak voor discussie, want er is geen eenduidige wetgeving over deze kwestie. Het KMI bepaalt dan wel de officiële weerverletdagen, maar deze zijn niet aangepast aan lokale weersomstandigheden en aan de toestand van de werf. Wees er van bewust dat het gebrek aan een eenduidige wetgeving de discussie een stuk moeilijker maakt. Voorkomen is beter dan genezen, maak van te voren dus duidelijke afspraken met de aannemer en met de architect betreffende de weerverletdagen.